top of page

MEDISINSK RYNKEBEHANDLING

Hva er medisinsk rynkebehanlding?

 

Medisinsk rynkebehandling er en behandling med et registrert legemiddel som inneholder et virkestoff som heter Botulinumtoxin type A. Behandlinger med legemidler med dette virkestoffet til kosmetisk bruk er bedre kjent som Botox. Botulinumtoksin er et nevrotoksisk protein produsert av bakterien clostridium botulinum. Det finnes flere slike legemidler med samme virkestoff og som fungerer på samme måte, men med forskjellige navn. Alle disse er reseptbelagte legemidler og rekvireres derfor av lege.

 

Hvordan fungerer medisinsk rynkebehandling?

 

Botulinumtoxin type A injiseres i svært små mengder i små ansiktsmuskler. Legemiddelet blokkerer overføringen av nerveimpulser som styrer musklenes sammentrekning  slik at musklene lammes. Når musklene lammes, blir den overliggende huden glattet ut. Injeksjonene settes ikke i selve rynkene eller i linjene, men i musklene som forårsaker disse rynkene. De øvrige nerveimpulsene i områedt behandlingen utføres, som for eksempel berøringssansen i huden, påvirkes ikke.

 


Hva skjer før en medisinsk rynkebehandling?

I forkant av behandlingen vil du bli satt opp på en konsultasjon hvor vi gjennomgår dine helseopplysninger, tar bilder og gir deg grundig informasjon vedrørende behandlingen. Denne konsultasjonen kan gjøres på videomøte dersom du ønsker det. Det er ansvarlig lege som avgjør om du som pasient kan få medisinsk rynkebehandling. Konsultasjonen i forkant av behandlingen gjennomføres senest 24 timer før selve behandlingen. Godkjenningen fra legen om behandling varer i ett år. Dersom du allerede har gjennomført legekonsultasjon hos oss, og det er under ett år siden sist, trenger du derfor ikke dette på nytt. Har du fått medisinsk rynkebehandling hos oss før for under ett år siden, vil du få tilsendt en link fra journalsystemet hvor du sjekker inn og fyller ut eventuelle oppdaterte helseopplysninger behandler trenger å vite om.

Hvordan foregår selve behandlingen?

 

Huden desinfiseres og behandler markerer musklene som skal behandles. Deretter injiseres legemiddelet ved bruk av en tynn, steril nål i de markerte punktene. Behandlingen tar ca 5-15 minutter avhengig av hvor mange områder som skal behandles. Merkene fra stikkene forsvinner etter ca 15-20 minutter. Du kan utføre daglige gjøremål og gjenoppta arbeid umiddelbart etter behandlingen.

Ta gjerne av all sminke på huden før du kommer til timen.

Hvilke områder kan du få behandlet hos Beauty Details?

- ”sinna-rynke” (Glabella)

- Rynker i pannen

- Smilerynker rundt øynene

- Bruxisme (tanngnissing)

- Redusere inntrykket av en ”kraftig” kjeve (massetermuskelen)

Hvem kan få medisinsk rynkebehandling hos Beauty Details?

Behandlingen passer like godt for kvinner som for menn. Før behandlingen gjennomføres, vil helseopplysninger, informasjon om selve behandlingen og eventuelle bivirkninger bli nøye gjennomgått for å avdekke eventuell medisinbruk eller andre forhold som ikke lar seg kombinere med dette legemiddelet. Aldersgrense på denne behandlingen hos oss er 23 år.

 

Hvem bør ikke behandles med medisinsk rynkebehandling

Medisinsk rynkebehandling bør ikke gis til gravide eller ammende, eller til pasienter med nevromuskulære sykdommer.

 

Kan man forebygge rynker med medisinsk rynkebehandling?

Ja, det kan man. Legemiddelet injiseres vanligvis for å behandle rynker som allerede har oppstått, men kan også anvendes som forebyggende tiltak hos pasienter med svært aktiv ansiktstsmuskulatur eller med predisponering for å utvikle markerte rynker.

 

Anbefalinger etter behandlingen:

4 timer etter behandling

- Hold deg oppreist, forsøk å unngå å bøye deg for mye

 

12 timer etter behandling

- Unngå ekstreme ansiktsuttrykk. Unngå overdreven bruk av alkohol og sminke

 

2 dager etter behandling

- Unngå å gni eller massere behandlingsområdet. Ved ansiktsvask, klapp forsiktig huden tørr.

 

14 dager etter behandling

- Unngå eksponering av sterk sol, badstue og veldig kalde temperaturer.

-Unngå sminke på behandlingsområdet.

 

Kontraindikasjoner og forsiktighetsregler:

Dersom du har overfølsomhet ovenfor Botulinium Toxin A, har en pågående infeksjon eller dersom du har en nevromuskulær sykdom/lidelse kan du ikke få medisinsk rynkebehandling.

Dersom du har langvarig blødningstid eller historie med dysfagi  eller aspirasjon, er det anbefalt at du ikke tar medisinsk rynkebehandling.

 

Kan jeg ta medisinsk rynkebehandling hvis jeg er gravid eller ammer?

Nei, vi fraråder dette fordi det ikke foreligger nok dokumentasjon ved bruk av botulinumtoxin type A under graviditet. Når det gjelder amming, tilsier de farmakokinetiske egenskapene minimal eksponering av brysternærte barn, men vi vil allikevel fraråde dette.

 

Hvor lenge varer effekten av behandlingen?

Det er individuelt hvor lenge effekten av en medisinsk rynkebehandling varer, men varer som oftest i 3-5 måneder. Ønsker man å opprettholde effekten, anbefales det å ta en ny behandling før effekten har avtatt helt, men ikke før det har gått 12 uker siden forrige behandling.Ved langvarig bruk av botulinumtoksin type A opplever mange at effekten varer lenger og at det er tilstrekkelig å vedlikeholde med 2-3 behandlinger per år for å opprettholde ønsket effekt. Dersom man ikke ønsker å ta flere behandlinger, vil musklene gradvis få tilbake sin funksjon og huden kommer tilbake til sitt utgangspunkt som man hadde før man tok behandling. Behandlingen er derfor en prosedyre som forsinker synlig aldring av huden, og har derfor også forebyggende effekt mot synlige aldringstegn.

Hvilke bivirkninger er vanlige ved medisinsk rynkebehandling?

 

Det oppstår sjelden bivirkninger ved denne type behandling. De vanligste bivirkningene er ømhet eller en liten bloduttredelse på innstikkstedet. Noen kan få forbigående hodepine et par dager etter behandlingen. I sjeldne tilfeller kan man få en forbigående svekkelse av nærliggende muskler. Det finnes beskrevet tilfeller hvor muskelen som løfter øvre øyelokk har blitt forbigående svekket i 1-2 uker. Fordi effekten er forbigående er også bivirkningene forbigående. Ingen alvorlige bivirkninger er registrert ved bruk av denne typen behandling.

Dersom man behandler pannen, vil den ytterste delen av øyenbrynene kunne heves noe. Dette er imidlertid lett å korrigere og det anbefales at kunden kommer inn til kontroll og får satt en liten dose i muskel som senker øyebryn tilbake til normal posisjon.


 

Gjør det vondt? Kan jeg få bedøvelse?

 

Dette er veldig individuelt. Noen sier at de nesten ikke kjenner stikkene, mens andre kan syns at det svir en del, spesielt i pannen.  Du kan få lokalbedøvelse dersom du ønsker det.

 

Er det trygt å få medisinsk rynkebehandling?

Injeksjoner med fillers og medisinsk rynkebehandling har blitt ganske vanlig i Norge. Medisinsk rynkebehandling er regulert og kan kun utføres av autorisert helsepersonell. I tillegg er det lovpålagt med legekonsultasjon i forkant av medisinsk rykebehandling. Det er lege som skriver ut reseptene på disse legemidlene og legemidlene blir hentet ut på apotek i Norge. Legen er medisinsk ansvarlig for behandlingen og kan dokumentere at behandler har den kunnskap som kreves for å kunne utføre forsvarlige behandlinger med medisinsk rynkebehandling. I Norge er det 18 års aldersgrense for medisinsk rynkebehandling. Vi i Beauty Details er for strenge reguleringer i bransjen, og aldersgrensen for å få medisinsk rynkebehandling hos Beauty Details er derfor satt til 23 år.

bottom of page